Elcigg är en förkortning för elektronisk cigarett och precis som namnet antyder så måste man elektroniskt ladda själva apparaten för att kunna använda den. Apparaten är batteridriven och går ofta väldigt fort att ladda. Därefter tillsätter man en vätska som omvandlas till ånga och på så vis bildar rök. Detta medför att rökning av elcigg på långt håll kan se ut som vanlig tobaksrökning. Den största skillnaden är att den rökliknande ångan inte avger någon särskild lukt och kan betraktas som luktfri. Därtill så håller sig inte ångan alls lika länge i luften. Det finns även modeller där vätskan tillsätts av tillverkarna och medföljer direkt i din elcigg. Detta har blivit allt vanligare och har underlättat processen för brukarna.

I en del länder finns det förbud mot försäljning av elciggaretter men i Sverige är det helt lagligt. Det har dock vart diskussioner om smakvätskor med nikotin skall förbjudas, dessa lades ned i oktober 2013 efter en rad domstolsbeslut,

Den vanligaste elciggen.

När du ska testa elcigg för första gången finns det en del att tänka på. De flesta försäljare har ofta ett så kallat ”nybörjarpaket” där det mest grundläggande ingår. I dessa paket ingår vanligtvis själva elciggen, laddare och batterier. Laddare brukar ofta vara USB-anpassade så att de kan laddas i exempelvis datorer eller bilar. I det så kallade ”nybörjarpaketet” ingår även patroner och valfria smaker.

Det finns en hel drös med olika smaker och nu för tiden kan man få i princip vilken smak som helst. Bland annat finns smaker av frukt, drycker, godis och många fler. Den vanligaste smaken som en nybörjare brukar börja med är tobak. Detta på grund av igenkänningsfaktorn, att man känner sig trygg med den gamla ursprungliga lukten från tobaksrökningen. Det är väldigt sällan att någon som börjar med elcigg inte har tobaksrökt förut. Elciggen ses som ett sätt att tappa ned från tobaksrökningen och ett steg mot ett hälsosammare liv.